Tanzania emblem
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

JESHI LA KUJENGA TAIFA -JKT

Operation zilizoendeshwa toka kuanzishwa JKT

Operesheni za mwaka 1964
.

Operesheni za mwaka
1970 - 1980

Operesheni za mwaka
1980 - 1990

Operesheni za mwaka
1990 - 2000

Operesheni za mwaka
2000 - 2012

1.  I JLC 1963 35.  MIKOA 1970 63.  UJENZI 1980 83.  MAFURIKO 1990 92.  MKAPA 2001
2.  A COY 1963 36.  RAFIKI 1970

64.  TIJA 1980

84.   KAMBARAGE 1990

93.  MIAKA 40 YA JKT 2003

3.  B COY 1963 37.  NGUMBARU 1970 65. JUHUDI 1981 85.  MAGEUZI 1991 94.  UTANDAWAZI 2004
4.  C COY 1964 38.  MWANGAZA 66.  IMARISHA 1981 86.  MIAKA 30 YA UHURU 1991 95.  JIAJIRI 2006
5.  1000 1964 39.  MIPANGO 1970 67.  TEKELEZA “B” 1982 87.  MAZINGIRA 1992 96.  KASI MPYA 2006
6.  KUJENGA 1964 40.  VITENDO 1970 68.  KUJIHAMI 1982 88.  VYAMA VINGI 1992 97.  MAISHA BORA 2007
7.  700 1964 41.  TEKELEZA “A” 1971 69.  SAFISHA 1983 89.  MAFURIKO LUSHOTO 1993 98.  UADILIFU 2008
8.  MAENDELEO 1964 42.  MWONGOZO 1971 70.  NGUVUKAZI 1983 90.  MIEZI SITA 1993 99.  KILIMO KWANZA 2009
9.  TYL 1965 43.  UCHUMI 1971 71.  MSHIKAMANO 1984 91.  OLJORO 1994 100.  UZALENDO 2010
10.  MOTOMOTO “A” 1965 44.  TUMAINI 1972 72.  WAJIBU 1984   101.  MIAKA 50 YA UHURU
2011
11.  1MOTOMOTO “B” 1965 45.  MADARAKA 1972 73.  VIJANA 1985   102.  SENSA 2012
12.  JAMUHURI 1965 46.  MABADILIKO 1972 74.  OKOA 1985   103. OP MIAKA 50 YA JKT 2013
13.  UMOJA 1965 47.  JIKOMBOE 1973 75.  AWAMU YA PILI 1986   104.OP MIAKA 50 YA MUUNGANO 2014
14.  SABASABA 48.  MIAKA 10 1973 76.  NIDHAMU 1986   105. OP KIKWETE 2015
15.  UJAMAA 1967 49.  TANU MIAKA 19 1973 77.  CCM MIAKA 10 1987   106. OP MAGUFURI 2016
16.  UTII 1966 50.  UKOMBOZI 1974 78.  MIAKA 20 YA AZIMIO LA ARUSHA 1987   107. OP MERERANI 2017
17.  JITEGEMEE 1967 51.  TANU MIAKA 20 1974 79.  KIZOTA 1988   108. OP MAKAO MAKUU DODOMA 2019
18.  AZIMIO 1967 52.  TIMIZA 1974 80.  MIAKA 25 YA JKT 1988   109. OP SAMIA SULUHU 2021
19.  USHIRIKA 1967 53.  MWAKA MMOJA 1975 81.  MPITO    
20.  KAZI “A” 1967 54.  MUUNGANO 1975 82. PROGRAM YA CHAMA 1989    
21.  KAZI “B” 1968 55.  MAPAMBANO 1976      
22.  MAPINDUZI 1968 56.  CHAMA KIMOJA 1976      
23.  KILIMO 1968 57.  TUJISAHIHISHE 1977      
24.  NGUVU 1968 58.  UCHAGUZI 1977      
25.  MWENGE 1968 59.  USAFI 1978      
26.  ULINZI 1968 60.  MAZOEZI 1978      
27.  VIJIJI 1968 61.  KAGERA 1979      
28.  ELIMU 1969 62. HINDI 1979      
29.  UTAMADUNI 1969        
30.  UTUMISHI 1969        
31.  UFUNDI 1969        
32.  MAJIMAJI 1969        
33.  IMANI 1969